(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning som bagatellmessig støtte juli 2021 Fredrikstad kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Fredrikstad kommune skal fordele 9 549 000 kroner til lokalt næringsliv innen servering, skjenking, overnatting, turisme og butikkhandel.
Øvre grense for kompensasjon er satt til 200 000 kroner. Det er ingen nedre grense. Beløpet selskapet kan få er basert på antall årsverk virksomheten har i et normalår, og beregnes først når alle aktuelle virksomheter har sendt inn skjemaet. Søknadsfristen er 31. juli 2021. Etter at fristen er gått ut for å registrere skjemaet, beregner kommunen hvor mye penger hver enkelt virksomhet kan få og sender pengene direkte til virksomhetens bankkonto.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen