(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Sel Kommune (3)

Opprett ny søknad på støtteordning

Sel kommune utlyser kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19. 

Kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Sel (3)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Sel kommune er tildelt kr. 1.260.000,-og midlene skal nyttes innen 1.11.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen skal tilbakebetales til KMD. 

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter som kan støttes, avhengig av den lokale situasjonen. Det kan kun tildeles midler som kompenserer for inntektstap, - og , eller ekstra kostnader som følge av smittevernstiltak. Kommunen kan ikke tildele støtte til utviklingsprosjekter.

Dokumentasjon på inntektstap eller ekstra kostnader skal følge søknaden.


Søknadsfrist er 26. september 2021 

Søknadsskjema 
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50), der du må opprette en bruker for å logge inn. Her er lenke til de ulike støtteordningene – se etter overskriften Kommunal kompensasjonsordning Sel 

Er det spørsmål knyttet til søknadsskjema eller kriteriene, ta kontakt med Sel kommune. 

Saksbehandling – søknaden blir saksbehandlet administrativt og vedtatt politisk i Sel Kommune.  Når alle søknader er mottatt vil det bli en felles vurdering og saksbehandling. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen