(Du er ikke pålogget) 
 

Kvæfjord kommune - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Ny tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning - søknadsfrist 5. desember 2021

Kvæfjord kommune har fått ytterligere kr. 1.137.000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  Målet med tilskuddet er å sette kommunen rask i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i kommunen som er særlig utsatt i forbindelse med pandemien. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som før 2020 normalt hadde høy andel besøk fra gjester i- og utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.  

Reiselivsnæring vil bli prioritert jfr. tildelingsbrev, men det åpnes for andre næringer å søke, samt lokale ungdomshus, forsamlingshus og arrangementsbedrifter som ikke driftes på offentlig støtte, men som er avhengig av arrangement- og leieinntekter for å opprettholde driften. 

Tilskuddet rettes derfor inn slik ved tildeling

 

 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringer.
 • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
 • Foreninger og lag som er avhengig av leieinntekter og arrangementsinntekter, og som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kostnader som kan kompenseres

 • Unngåelige faste kostnader som følge av nedstenging eller restriksjoner.
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstenging.
 • Tap av omsetning grunnet nedstenging eller restriksjoner. Korona-støtte fra andre ordninger må oppgis i søknaden.                                                             

Krav til vedlegg som skal følge søknaden:

 • Utdyp hvordan bedriften har vært rammet av Covid-19
 •  Kommentarer til kostnadsplanen
  • Om bedriften er/har vært pålagt stengt/er direkte rammet, legg ved utdypende tekst
 • Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Uttalelse vedrørende omsetningstap 2021 fra regnskapsfører
 • Regnskap 2019 og 2020.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m. Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Hvordan søke? 

Søknad skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist: 5.desember 2021.

Tildeling vil skje før 31.12.2021

Spørsmål om ordningen kan rettes til: næringsrådgiver Ellen Eliseussen, mob.919 14204 eller på mail ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen