(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond covid 19

Opprett ny søknad på støtteordning

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

I 2020 fikk Sømna kommune ekstra midler fra Nordland Fylkeskommune til kommunale næringsfond som følge av Covid -19. Det er fortsatt mulig å søke på disse midlene. 

Det skal gå til bedriftsrettet støtte og til næringsrettede tiltak som kommunen mener fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Tilskuddet skal ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 %. 

 

Søknaden registreres i regionalforvaltning.no og ordningen heter Kommunalt næringsfond covid 19. 

Spørsmål kan rettes til Audhild Bang Rande, abr@somna.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen