(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til fremme av innlandsfiske i Rogaland

Ønsker du å legge til rette for innlandsfiske for allmenheten? Det kan gis støtte til bestandsreduserende tiltak i overbefolkede vann, utfisking av fremmede arter, faglige utredninger om fiskebestander, støtte til innkjøp av utstyr for kultiveringstiltak, og støtte til informasjonstiltak.

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut rundt 100 000 kroner til forskjellige prosjekter som skal fremme innlandsfiske i Rogaland. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til innlandsfiske, og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Kontaktperson
Maritza Ilich, maritza.ilich@rogfk.no
Vegard Næss, vegard.naess@rogfk.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen