(Du er ikke pålogget) 
 

Troms Holding

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 •    
  •  Identitetsbygging
   • Behandles i styremøtet 18. Desember.
   • Prosjekter som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser uten særlig kostnad for deltagere.
   • Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner/ med fylkeskommunen som bidrar til identitetsbygging.
 

 

Søknaden leveres gjennom regionalforvaltning

 

Ta gjerne kontakt med Troms Holding før søknaden sendes.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen