(Du er ikke pålogget) 
 

553.65 - Omstilling og utvikling i område med særlige distriktsutfordringer

Omstilling og utvikling i område med særlige distriktsutfordringer

Regional omstilling er en ramme for kommuner med formell omstillingsstatus og for 2024 gjelder dette Kautokeino, som har anledning til å søke om årlige omstillingsmidler i 2024.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen