(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsstøtte 2024

 Innlandet fylkeskommune er ansvarlig for forvaltningen av den rammen som tildeles fylket fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.  Rammen er tildelt etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av DFD i samråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Fordelingsnøkkelen i 2024 baseres på en vektet fordeling mellom antall gjenstående husstander i spredtbygde områder uten tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s nedlastingshastighet (vekt: 50%) og estimert tilskuddsbehov for utbygging av bredbåndstilbud med minimum 100 Mbit/s til 100 prosent av husstandene og virksomhetene i hvert fylke (vekt: 50%).

I 2024 er Innlandet fylkeskommune tildelt kr 55 255 074 hvor inntil kr 1,5 mill. settes av til administrasjon.

Retningslinjene og kravene som Innlandet fylkeskommune setter til denne søknaden, er i hovedsak gitt av de nasjonale retningslinjene fra DFD for prosessen og rammene for anvendelse av midlene som er tildelt. For mer informasjon, se nettsiden til Innlandet fylkeskommune.  

Søknadskrav

 Det er to hovedkrav som må oppfylles for at en søknad blir godkjent. 

  •  Bredbåndsmasterplan for kommunen - dokumentert som et minimum i Bredbånd GIS Innlandet (kartet)
  •  Annen dokumentasjon som sendes inn her på Regionalforvaltning.no  

Obligatoriske vedlegg

Det er tre obligatorisk vedlegg du må huske å laste opp på søknaden (maler kan lastes ned fra nettsiden til fylkeskommunen):

  • Prosjektdetaljer - “Prosjektdetaljer Bredbåndsstøtte 2024 søknad - <prosjektnavn>”
  • Signert søknadsskjema
  •  Adresselister

Når det leveres inn en prosjektsøknad på Regionalforvaltning som gjelder flere delprosjekter (ref. områder i Bredbånd GIS Innlandet), kan det leveres fil med prosjektdetaljer og adresseliste for hvert enkelt delprosjekt. Basert på tilgjengelig tilskudd kan da prosjektet vurderes for tildeling enten i sin helhet eller bare delvis.

Signert søknadsskjema

Dokumentet Søknadsskjema er en bekreftelse fra kommunen/søker at alle krav til søknaden er oppfylt. Dette skjemaet må signeres av person som har signaturrett for kommunen. Det anbefales at det er kommunedirektør som signerer.  Signeringen kan være digital. Merk at tallene i Tabell 1 dette skjemaet, hentes fra “Prosjektdetaljer Bredbåndsstøtte 2024 søknad - <prosjektnavn>” fra arket “Til søknadsskjema”.

Adresselister

Det skal leveres adresseliste for områder med adresse til alle husstander og bedrifter/virksomheter. Adressene skal være vasket. At listen er vasket betyr at matrikkeluttrekket er kvalitetssikret med hensyn på om det er en husstand (dvs. fastboende) på en adresse eller ikke og om at det er aktive bedrifter/virksomheter. Merk at en bygning i matrikkelen er registrert som Enebolig eller Våningshus er ikke ensbetydende med at det er noen som bor der fast. Det er bare boligadresser med fastboende som er støtteberettiget. 

For mer informasjon, se nettsiden til Innlandet fylkeskommune. Spørsmål kan også sendes til bredbaand@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen