(Du er ikke pålogget) 
 

RDA-midlar bedriftsretta

Bedriftsretta tiltak er direkte finansiell støtte til ei eller fleire verksemder til målretta og avgrensa utviklingsprosjekt eller investeringstiltak Innovasjon Norge (IN) skal medvirke til kvalitet og framdrift i gjennomføringa av næringstiltak med kostnadsramme over 300 000 ,-, og sikre at søknadar er i samsvar med overordna distrikts- og regionalpolitiske målsettingar og lokale prioriteringar. IN skal vidare sjå til at innvilga prosjektstøtte er i samsvar med statsstøtteregelverket.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen