(Du er ikke pålogget) 
 

Alver kommune Næringsfond 2021

Alver kommune vil bidra til nyskaping og næringsvekst gjennom stimulering av eksisterande verksemder og arbeidsplassutvikling.

Du kan lese meir om målsettinga for næringsfondet i fondsvedtektene.

Trykk her for å sjå vedtektene.

Kven kan søkje?

Næringsfondet kan nyttast både til tiltak for verksemder og til tilretteleggande næringstiltak i regi av kommunen eller andre typar organisasjonar, til dømes:

  • Føretak med forretningsadresse i Alver kommune
  • Samarbeidstiltak med lokale føretak
  • FOU-aktørar i samarbeid med lokale føretak
  • Kommunale næringsutviklingsprosjekt
  • Næringsutvikling i landbruket som ikkje får stønad frå landbrukets vanlege stønadsorgan

Verksemder som treng å ta eit nytt steg etter oppstartsfasen, eller etablerte verksemder som treng hjelp til å realisere eit nytt marknadspotensiale eller internasjonalt vekstpotensial vil vere prioritert.

Slik søkjer du

Aktuelle søkjarar er verksemder med forankring i Alver kommune.
Søknad meldast digitalt.

 

Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober.

Kontakt oss

Ta kontakt med hovudprosjektleiar næring og arbeid, Tove Hagenes, om du har spørsmål knytt til næringsfond for Alver.  
E-post: tove.hagenes@alver.kommune.no

Utbetaling av tilskott?

Har du fått innvilga støtte og har spørsmål om utbetalinga?

Ta kontakt med sakshandsamar Tor Kyrre Hegle
E-post: tor.hegle@alver.kommune.no

Meir informasjon

Trykk her for næringsanalyse for 2019

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen