(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring (BIO) 2020

Utlysning Bedriftsintern opplæring (BIO 2020)

Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning Bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som fra 1. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Virkemiddelet skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov. Fylkestinget vedtok 28. april retningslinjer som gjelder spesifikt for den ekstraordinære krisen som koronaviruset har medført i 2020.

Hvem kan søke:

-        En eller flere bedrifter med omstillingsbehov.

-        Omstilling er her definert som endring av bedriftens produksjon eller målsetning om å etablere seg på nye markeder. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen til ansatte i bedriften for å kunne gjennomføre omstillingen.

-        Bedrifter (private) innen reiseliv, kulturnæringer og småskala-matprodsenter, mat- og restaurantbransjen samt service- og handelsnæringene med inntil 50 ansatte (50% av økonomiske midlene).

-        Andre bedrifter(private) med inntil 250 ansatte (50% av midlene)

Hva kan det søkes om?

-        Utgifter i forbindelse med kurs, kostnader med rådgivning- og veiledningstjenester og lønnsutgifter til deltagere, lønnsutgifter, materiell og utstyr knyttet til opplæringen. 

Total økonomisk ramme: 16,7 millioner kr

NB!

I retningslinjene for bedriftsintern opplæring i Rogaland er den økonomiske rammen for 2020 fordelt med 1) 50 prosent til små bedrifter(færre enn 50 ansatte) innen bransjene: reiseliv, kulturnæringer, småskalaprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt service og handelsnæringene, og 2) 50 prosent til små og mellomstore bedrifter (færre 250 ansatte), alle bransjer.

 

Per 16.11.2020 er den økonomiske rammen til små og mellomstore bedrifter (alle bransjer) tildelt. Det er midler igjen til små bedrifter innen bransjene: reiseliv, kulturnæringene, småskalaprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt service og handelsnæringene.  

 

Søknadsfrist: Løpende, inntil den økonomiske rammen er bevilget. 20.12.2020 er siste frist for søknad.

Søknadsskjema: www.regionalforvaltning.no

Obligatoriske: kopi av årsregnskap for 2019

Retningslinjer, kriterier mv: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/bedriftsintern-opplaring-bio/

NB! Les retningslinjene og kriteriene før du starter på søknaden

 

Behandlingstid: Inntil 10 arbeidsdager fra mottatt søknad.

Søknader som mottas i perioden 27.06-09.08.2020 vil bli behandlet fra og med 10.08.2020.

 

Kontakt:

Heidi Skifjell (heidi.skifjell@rogfk.no / 97 502 974)

Turi Kvame Lorentzen (turi.kvame.lorentzen@rogfk.no / 41 473 638)

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen