(Du er ikke pålogget) 
 

Krisepakke for reindriftsnæringen i Kautokeino

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Vedtatt av kommunestyret 14. mai 2020. Revidering gjort av kommunestyret 07. april 2022
Kautokeino kommune har vedtatt å opprette et krisefond på kr 500 000,- for bedrifter med virksomhet og forretningsadresse i Kautokeino kommune.

Personer med siidaandel påvirket av beitekrisen
• Personer med siidaandel kan søke fra ordningen dersom det kan dokumenteres at beitekrisen har medført ekstraordinære drivstoffutgifter i perioden 1. januar 2022 til 30. april 2022 sammenlignet med samme periode i 2019.

Saksbehandling og utbetaling
• 15. juni 2022 er siste mulighet for å søke om støtte
• Saksbehandling utføres løpende av Kautokeino kommune, og vedtas av ordfører.
• Søker kan bes om å sende inn ytterligere informasjon dersom søknaden er ufullstendig eller mangelfull. Kommunen kan be om at oversikt over kostnader og omsetningsfall bekreftes av revisor eller regnskapsfører.
• Bedriften mottar et tilsagnsbrev/eventuelt avslagsbrev.
• Utbetaling foretas av Kautokeino kommune.

Kontroll og offentlighet
• Ved mistanke om søknad på feil grunnlag eller andre mislighetsforhold vil søker kunne bli politianmeldt.
• Uberettiget tilskudd skal tilbakebetales med renter.
• Kautokeino kommune kan offentliggjøre informasjon om behandlede søknader, herunder:
o Tilskuddsmottakers navn
o Tilskuddsmottakers faste kostnader for perioden
o Tilskuddsmottakers faktiske omsetningen for perioden
o Utbetalt beløp

Hvordan søke

1. Registrer ny bruker på regionalforvaltning.no hvis du ikke allerede har bruker

2. Velg eventuelt Fylke

3. Velg støtteordning «Krisepakke for reindriftsnæringen i Kautokeino»

4. Skriv tittel og opprett ny søknad

5. Under økonomi og kostnadsoverslag fanen trykker man på "legg til ny rad" og kaller budsjettposten for f.eks. drivstoffutgifter. Deretter fyller man ut summen for 2019, endrer "vis antall år" til 4, og fyller ut summen for 2022. 

6. Under økonomi og finansieringsplan fanen trykker man på "legg til ny rad" og kaller budsjettposten for f.eks. støtte fra kommunen. Deretter endrer man "vis antall år" til 4, og fyller ut søknadssummen på år 2022. Søknadssummen vil være differansen mellom drivstoffutgiftene for år 2019 og 2022 i månedene januar til og med april. 

7. Det viktigste er fanen for vedlegg, der laster man opp følgende: 

  1. Næringsoppgave som viser hvor store drivstoffutgiftene var i 2019
  2. Kvitteringer som viser hvor store drivstoffutgiftene var de 4 første månedene i 2019
  3. Kvitteringer som viser hvor store drivstoffutgiftene var de 4 første månedene i 2022
  4. Regneark som viser alle drivstoffutgifter regnet sammen

Har du problemer finner du mye hjelp under fanen «brukerstøtte». Dersom det er behov for mer informasjon om søknadsprosessen kan du ta kontakt med utviklingsleder Nils Runar Hætta via e-post: nrh@kautokeino.kommune.no eventuelt tlf.: 90 98 03 77
 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen