(Du er ikke pålogget) 
 

Covid 19-Kommunalt næringsfond Dovre kommune

Dovre kommune har fått tildelt ca. kr. 1,7 millioner i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. 

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet". 

Kort om ordningen: 

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
 • Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

  I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 
 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Ta gjerne kontakt med næringsrådgiver Steinar Tolf Jacobsen dersom du har spørsmål, steinar.tolf.jacobsen@dovre.kommune.no / 97077039 (tilgjengelig fra 10. august).

 

 

https://www.dovre.kommune.no/nyheter-aktuelt/ekstraordinar-tildeling-til-kommunalt-naringsfond-1-8-mnok-til-dovre-kommune.37668.aspx

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen