(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Lesja kommune COVID-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Covid 19 - Kommunalt næringsfond Lesja kommune.

Lesja kommune har fått tildelt ca. kr. 1,5 millioner i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond.

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

 

Kort om ordningen:

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
 • Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges

Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

 

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på:

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"

 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

Ta gjerne kontakt med samfunnsutviklingssjef Rigmor Bøe dersom du har spørsmål, rigmor.boe@lesja.kommune.no / 90403758  (tilgjengelig fra 10. august)

https://www.lesja.kommune.no/aktuelt/1-49-millionar-til-kommunalt-naringsfond-i-lesja.37619.aspx

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen