(Du er ikke pålogget) 
 

Konsesjonsavgiftsfondet til Aurland kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Fondet skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i Aurland kommune. Det er krav om innleiande samtale før søking på fondet. Sjå informasjon om konsesjonsavgiftsfondet i Aurland kommune her.

 Søknadsfrist 1. september 2020. 

Særskilte reglar for landbruk: Før sending av søknad, ta kontakt med Felles Landbrukskontor ÅLA.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen