(Du er ikke pålogget) 
 

Vefsn kommune – ekstraordinært næringsfond Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Vefsn kommune tildeles kommunalt næringsfond for 2020 på kr 2 179 515,-

Nordland fylkeskommune tildeler, etter bevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) midlene som del av krisepakke – fase 3 for 2020.

Covid-19- utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rett for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknad om tilskudd legges særlig vekt på kriteriene nevnt her. I hvor stor grad fremmer tiltaket:

  • sysselsetting og antall arbeidsplasser
  •  verdiskaping og økonomisk aktivitet
  •  innsatsen for å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Søknad skal sendes elektronisk og søknadsskjema registreres på lenken ovenfor. Nye søkere må registrere seg via knappen på venstre side - som organisasjon eller privat søker.   

Søknadstid, frist og vedtak

Søknadsportalen er åpen fra 11. august, og søknadsfrist er 30. oktober. Styret i MON foretar endelig vedtak i styremøte i november.

Ved spørsmål til søknadsskjema - ta kontakt med:

Bent Bakkan, næringskonsulent, telefon 920 77 399, bent.bakkan@mon.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen