(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Evje og Hornes kommune

Statlige tilskudd til næringsfond i forbindelse med koronapandemien

Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr.769.000 i ekstra næringsfond fra staten i forbindelse med koronapandemien. Fondet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning.

Kriteriene for måloppnåelse er:

  • Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

  • Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Ordningen administreres av Evjemoen Næringspark AS, som innstiller til formannskapet hvor endelig vedtak om tilskudd fattes.

Søknader vil bli fortløpende behandlet.

Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift, eller prosjekt gå inn på www.regionalforvaltning.no for å søke.

Kontaktperson er: Connie Barthold i Evjemoen Næringspark AS mail: cb@evjemoen.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen