(Du er ikke pålogget) 
 

Kulturtilskudd - Prosjektstøtte Nivå 2

Kulturtilskudd           

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til arrangement, festivaler og utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer.  

- PROSJEKTSTØTTE NIVÅ 2 – INNTIL KR. 400.000,- Søknadsfrist: 1. oktober og 1. april

Prosjektstøtte nivå 2 skal generelt bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere, men bidra spesielt til å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet gjennom systematisk arbeid. Dette vil typisk være festivaler, eller arrangement, som eksempelvis:

  • arbeider ut over det generelle og som grenser mot spesialiserte institusjoner eller organisasjoner
  • er profesjonalisert i drift og organisasjon.
  • er høyt prioritert av egen kommune, og gjerne også nasjonalt
  • bidrar aktivt i utviklingen innenfor sitt felt gjennom samhandling med utdanningsinstitusjoner, systematisk talentutvikling, kontinuerlig publikumsutvikling, utvikling av regional kulturnæring og kunstnerisk nyskaping.

Det vil være mulig å opprette søknad på støtteordningen cirka en måned før søknadsfrist. Alle som søker nivå 2 skal kontakte fylkeskommunen ved opprettelse av søknad. Det vil kunne være ønskelig å gjennomføre et møte med søker, før søknadsfrist. Dette for å kvalitetssikre prosjekts innhold, forankring og budsjett, i forhold til formålet med ordningen.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut søknaden og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen