(Du er ikke pålogget) 
 

Mobiliserende næringsutvikling - covid 19

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. (FOR-2020-06-30-1437)

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

 

forskrift om kommunal - og moderniseringsdepartementets distrikts og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av kommunene (Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler) (FOR-2018-05-23-747)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747?q=FOR-2018-05-23-747

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen