(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til kommuner med ulverevir "Ulvemillionen"

Åmot kommune har fått tildelt statlige midler til kommuner med ulverevir og kommunen åpner for muligheten til å søke på midlene. Det henvises til kommunens hjemmeside for mer informasjon om ordningen og hvilke kriterier som gjelder.

Formålet med tilskuddsordningen er at tildelte midler skal prioriteres til ulike prosjekter/aktiviteter som skal være konfliktdempende og/eller fremme landbruksnæringen i kommunen og være i tråd med kommunestyrets vedtak den 17. juni 2020 - PS 2020/37. 

Spørsmål om ordningen rettes til enhetsleder landbruk Jesper Engel epost: jen@amot.kommune.no tlf. 41424115

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen