(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Tjeldsund - Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Tjeldsund kommune har fått tildelt ekstra midler til kommunalt næringsfond på kr. 1.700.000,-

Formålet med disse midlene er å bidra til at næringsaktører som er spesielt rammet som følge av Covid-19 pandemien til å holde aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Midlene benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke  negative

virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping skal vektlegges i tildelingen.

Sentral prioritering ved tildeling av midler:

  • Næringsaktører som er spesielt rammet med sysselsetting som følge av Covid-19
  • Kultur, reiseliv og opplevelser
  • Arenaskaping (samarbeid)

Vedtak om tilskudd fra næringsfondet blir fattet av formannskapet.

 

For mer opplysninger eller spørsmål ta gjerne kontakt med Fagansvarlig Næring, Einar Aune: mobil 902 31 747.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen