(Du er ikke pålogget) 
 

Træna kommune - COVID-19 ekstraordinært kommunalt næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Træna kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.

Ordningen faller inn under reglene for bagatellmessig støtte

Vurdering
De ekstraordinære midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, men kan ikke benyttes til ordinær drift. Søknader vil vurderes etter Træna kommunes retningslinjer for næringsfond, med spesiell vekt på:
a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negativ virkning av covid-19-utbruddet.
c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

Tilskuddet
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. I dette spesielle tilfelle skal det aldri overstige 75 prosent. EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Søknader og saksbehandling
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist
For søknaden som skal behandlet i formannskapet høst 2020 er fristen 6. november. Frist for våren 2021 annonseres senere.

Kontakt og mer informasjon
Går du i tanker om å søke støtte? Trenger du hjelp og rådgivning rundt utvikling av din bedrift?
Ta kontakt med Utviklingssjef Moa Björnson - E-post: moa.bjornson@tranakommune.no - telefon 47 47 80 16

Hvis du har spørsmål om søknadsportalen eller fondenes retningslinjer ta kontakt med 
Saksbehandler Gunn Eliassen - E-post gunn.eliassen@trana.kommune.no - telefon 750 95 811

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen