(Du er ikke pålogget) 
 

Corona2 - ekstrabevilgning 2020 -2021 Kåfjord kommune

Kåfjord kommune har i næringsstyret den 5. oktober 2020 vedtatt en ordning som kan søkes av personer som vil starte opp virksomhet eller eksisterende bedrifter som vil utvikle sin virksomhet på en sånn måte at de vil øke antallet ansatte. Sitat vedtak:

Det settes av kr. 700.000 i støtte til nye eller eksisterende bedrifter som har gode planer for bedriftsutvikling med økt antall arbeidsplasser som måltall for innsats.

Den andre delen er til bidrag til de bedriftene som nå vil utvikle eller endre sin virksomhet pga corona-situasjonen. De skal gå til dekning av eksterne kostnader - varer og tjenester som ikke kan skaffes til veie innenfor organisasjonen.

Ordningen gjelder for bedrifter

  • Registrert i Kåfjord kommune
  • Har et realistisk potensiale for utvikling aktivitet og antall ansatte

Ordningen gjelder ikke for

  • Foretak uten ansatte (med unntak av ENK)
  • Selskap uten aktivitet
  • Selskap under konkursbehandling
  • Selskap som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3 regnskapsår (100.000 for støtte innen veitransportsektoren). Det er ingen grense for tilskudd til landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen.
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen