(Du er ikke pålogget) 
 

Søknad næringsfond i Alvdal - Covid19-midler

Opprett ny søknad på støtteordning

Alvdal kommune har fått tildelt kr. 1.264.420 i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. 

Midlene skal forvaltes i tråd med den statlige forskriften: "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet"  

Kort om ordningen: 
Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 
I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For spørsmål om midlene og utlysingen - ta kontakt med rådgiver næring/landbruk i Alvdal kommune, Ole Sylte Heggset på E-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no / tlf. 90 92 92 30 . Servicekontoret i Alvdal kommune formidler også spørsmål - deres kontaktdata er: postmottak@alvdal.kommune.no / tlf. 62 48 90 00  

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen