(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til omstilling i kommuner

Formål

Enkelte kommuner og regioner i Nordland står overfor spesielt store omstillingsoppgaver som følge av sterk reduksjon i sysselsettingen i næringer av stor betydning for økonomisk og demografisk utvikling. I disse områdene er det behov for å sette inn en bred ekstraordinær innsats for omstilling og nyskaping i næringsliv og lokalsamfunn, og å etablere effektive omstillingsorganisasjoner for iverksetting av tiltak.

Målgruppe

Omstillingsmidlene er et ekstraordinært virkemiddel som skal benyttes til tiltak i områder (kommuner og regioner) med ensidig næringsgrunnlag som står fremfor omfattende utfordringer tilknyttet sysselsetting og omstilling.

Krav til søknad

Søknaden sendes til Nordland fylkeskommune, Avdeling for samfunnsutvikling, som har forvaltningsansvaret for ordningen. Søknaden må skissere bakgrunn for søknaden og synliggjøre behovet for satsing på omstilling og nyskaping. Søknaden bør inneholde elementene;  innledning, bakgrunn, situasjonsbeskrivelse, målsetting, satsingsområder/strategier, planlagte prosjekter/aktiviteter, organisering, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan.


Søknad kan kun sendes inn etter avtale.
Kontaktperson  
   Terje Gustavsen Telefon: 756 50 353 E-post: terje.gustavsen@nfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen