(Du er ikke pålogget) 
 

Kinn kommune støtte til særleg hardt ramma bedrifter i høve smitteverntiltak

Opprett ny søknad på støtteordning

Er di bedrift særleg hardt ramma av nasjonale smittevernstiltak?

Kinn kommune har mottatt midlar til ein kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

«Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg gjennom krisen», seier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Hensikta og målet med tilskotet er å sette kommunane betre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordninga skal også fungere som ein kommunal ventilordning, for å kompensere lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane. Kommunane skal bruke midlane på tiltak for lokale verksemder som er råka av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særleg støtte som kompenserer lokale verksemders kostnader eller tap som følgje av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til verksemder innanfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringane, og andre verksemder som av ulike grunnar faller utanfor generelle kompensasjonsordningar.

Det kan også gjevast støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssenter for natur og verdsarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kinn kommune har delegert til Aksello å forvalte desse midlane i høve hensikt, mål og retningslinjer frå KMD. Ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Lone Bareksten

dagleg leiar, Aksello AS

Tlf 47262635

lone@aksello.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen