(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning 2021 Vefsn kommune

Kompensasjon til bedrifter som i 2021 er spesielt hardt rammet av smitteverntiltakene 

 

Vefsn kommune har mottatt statlige midler til kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter. 

 

«Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg gjennom krisen», uttalte Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister. 

 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i år.  Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 

Søknadsfrist er onsdag 7. april. I Vefsn kommune er det MON som forvalter midlene. Til grunn for søknadsbehandling ligger mål og retningslinjer fra KMD. Styret i MON KF gjør endelig vedtak i henhold til innstilling fra MON, i første mulige styremøte etter søknadsfrist. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

 

Bent Bakkan

Næringskonsulent MON
92077399 – bent.bakkan@mon.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen