(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Notodden kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Notodden kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets, blitt tildelt 1,2 millioner kroner til en kommunal kompensasjonsordning.

Notodden kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

PRIORITERING AV SØKNADER

Søknader vil bli behandlet fortløpende så lenge det er midler igjen på ordningen.

Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

Søknader vil også sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og eller andre ordninger.

 

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en 3–års periode.

NETTSØKNAD

Søknad opprettes og sendes på 
www.regionalforvaltning.no med en beskrivelse av hvilken konsekvens pandemisituasjonen har hatt for virksomheten. Det må vedlegges dokumentasjon på hvilket omfang konsekvensene har hatt for virksomheten. I tillegg skal det redegjøres for om det er mottatt offentlig støtte tidligere.

SØKNADSFRIST

Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist 20.08.21 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales i all hovedsak etterskuddsvis etter rapportering og dokumentasjon av utgifter.  

 

 

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:

Notodden Utvikling AS

Rune Kolstad

Telefon: 977 15 927

E-post: rune.kolstad@nuas.no

John Terje Veseth

Telefon: 913 57 811

E-post: john.terje.veseth@nuas.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen