(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kommunal kompensasjonsordning til virksomheter registrert i Bærum.

Bærum kommune utlyser en støtteordning for lokalt næringsliv. Hensikten med ordningen er å gi virksomheter, som har vært hardt rammet gjennom pandemien på grunn av strenge smitteverntiltak, en  økonomisk kompensasjon.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

 

Midlene i den kommunale kompensasjonsordningen fordeles slik:

  • Serveringsvirksomheter, inkl. kantiner:17 millioner
  • Treningssentre: 2 millioner
  • Omstillingsstøtte til hoteller: 1,5 millioner
  • Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv: 5 millioner
  • Enkeltpersonsforetak/nyetablerte/gründere: 3 millioner
  • Andre bransjer/reserve: 1,5 millioner 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen