(Du er ikke pålogget) 
 

Gol kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet
Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknader fra lokale virksomheter som har hatt kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert.

Gol kommune er tildelt kr. 423.739,- i statlige midler, støtte som gis til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. 

Hvordan søke: Ordningen administreres gjennom regionalforvaltning.no, logg inn og/eller opprett bruker, fyll ut elektronisk søknadskjema tilknyttet støtteordningen "Gol kommune - Kommunal kompensasjonsordning". Om du har behov for hjelp kan Gol kommune kontaktes, e-post: erik.hansegaard@gol.kommune.no. eller tlf 93005235. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen