(Du er ikke pålogget) 
 

NÆRØYSUND - Kommunal kompensasjonsordning 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Nærøysund kommune har mottatt kr 1 459 959,- i statlig støtte for lokale virksomheter i forbindelse med Covid - 19.

Midlene har kommunen mottatt for å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak.

Ordningen skal også kompensere lokale virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene.

Kommunen kan kompensere kostander og tap som virksomheten har hatt som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og servicenæringer og andre som faller utenfor de nasjonale støtteordningene.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper eller til andre fellestiltak for reiselivet.

Kommunen vil også kunne vurdere søknader ut i fra den lokale situasjonen og behovet, og vil da vurdere søknadene ut i fra målsettinger vedtatt i Strategisk næringsplan.

Tap og omsetningssvikt skal kunne dokumenteres og lastes opp som vedlegg til søknaden. Dette kan være utskrift av regnskap, forklaringer eller annen dokumentasjon som viser kostnader eller tap i inntekt.

Det må også gis informasjon i søknaden om virksomheten din har mottatt annen offentlig støtte som eks. den nasjonale kompensasjonsordningen. Kommunen kan etterspørre annen dokumentasjon ved behandling av søknaden.

Kommunen har nå løpende behandling av søknadene fram mot 1.august 2021.

 

Kontakt:

For spørsmål om ordningen kan Camilla Vågan, Dag Roar Opdal eller Renate Strand kontaktes.

Camilla Vågan - strategi og samfunnssjef - tlf: 97 15 82 50 - camilla.vagan@naroysund.kommune.no 

Dag Roar Opdal - rådgiver - tlf: 95 93 38 79 - Dag-Roar.Opdal@naroysund.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen