(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Verdal og Levanger

Levanger og Verdal kommuner bevilger penger til virksomheter i de to kommunene som er rammet av korona. Spesielt ønsker kommunene å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene er hardt rammet, og oppfordres til å søke. Også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert. Søkere må begrunne dette.

Vi ønsker gjerne at andre virksomheter som er i omstilling eller har nye prosjekter som følge av pandemien tar kontakt direkte med oss. 

Denne ordningen er finansiert av KMD over statsbudsjettet. Samlet har Levanger og Verdal 3,2 millioner kroner til formålet.

 

Søknadsfrist 11. april 2021

Tildelt beløp kan utbetales umiddelbart etter at tilsagnet er fattet, tilsagnsbrev akseptert av mottaker og utbetalingsanmodning innsendt i søknadsportalen "www.regionalforvalting.no".  

 

Den endelige kriteriene for ordningen er ennå ikke bestemt av formannskapene i de to kommunene. Vi tar derfor forbehold om justering av beløpsgrenser og prioritering av søknader.

 

Kontaktpersoner er:

Verdal: Vigdis Haldorsen, Proneo

Levanger: Tore Svartås, Proneo

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen