(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Verdal og Levanger

Levanger og Verdal kommuner bevilger penger til virksomheter i de to kommunene som er rammet av korona. Spesielt ønsker kommunene å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

  • Serveringsvirksomhet
  • Overnattingsvirksomhet
  • Reisearrangører

Også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil kunne søke. Søkere må begrunne dette.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter som står overfor en mangel ellerutilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale ellernasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.

Denne ordningen er finansiert av KMD over statsbudsjettet. Samlet har Levanger og Verdal 2,6 millioner kroner til formålet.

 

Søknadsfrist 31. januar 2022

Tildelt beløp kan utbetales umiddelbart etter at tilsagnet er fattet, tilsagnsbrev akseptert av mottaker og utbetalingsanmodning innsendt i søknadsportalen "www.regionalforvalting.no".  

 

Kontaktpersoner er:

Verdal: Petter Thorsen, Proneo, e-post: petter.thorsen@proneo.no

Levanger: Tore Svartås, Proneo, e-post: tore.svartaas@proneo.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen