(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Sveio

Sveio kommune har fått tildelt kr. 781 651 ,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.
Målet med tilskotet er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kven kan søkje/kriterar:

  • Lokale verksemder med forretningsadresse i Sveio som har falle heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane
  • Reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringar vil særleg verta prioritert
  • Destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet
  • Samla tilskot skal som hovudregel ikkje overstiga 50 prosent av kapitalbehovet og det skal aldri overstiga 75 prosent.
  • Det kan maks søkjast om kr 100 000,-.

Vurdering av søknadar
Atheno vil på vegne av Sveio kommune handsama søknadane og stå for tildeling av midlane. 

 Kontaktperson

For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med Reidun Rykkje i Atheno. Tlf 91745102 eller epost:  reidun@atheno.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen