(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning mars 2021 Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune er tildelt 22 221 354 kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til fordeling blant lokalt næringsliv.

Kompensasjonen er tiltenkt bedrifter som er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak under koronapandemien, og som faller helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger. Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok i sitt møte 18.03.2021 at det fordeles 18 921 354 kroner i kompensasjonsbevilgning til det lokale næringslivet. 

For mer informasjon om kriterier og beregningsmodell se: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/fordeling-av-nasjonal-kompensasjonsbevilgning-til-naringslivet/

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen