(Du er ikke pålogget) 
 

Tydal kommune, kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19)

KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSAKTØRER I TYDAL

JANUAR-APRIL 2021

 

Tydal kommune vil med denne ordningen bidra for å hjelpe virksomheter i Tydal som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Tydal kommune vil legge spesielt vekt på støtte til virksomheter innen skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte.

 

Kriterier for ordningen:

1. Bedrifter i Tydal som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 kan søke.

2. Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest fra april 2021.

3. Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstenging. Søker må dokumentere tap, og årsak til tapet.

4. Ordningen gjelder for perioden 01.01.2021 - 06.04.2021.

5. Midlene tildeles som bagatellmessig støtte i tråd med reglene om offentlig støtte.

6. Virksomheter uten ansatte kan ikke motta tilskudd.

 

Søknadsfrist: 27. april.

 

Obligatoriske vedlegg:

1. Skatteattest fra april 2021.

2. Dokumentasjon av årsak til tap og økte kostnader. Beskrive hvordan bedriften er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Hvordan har dette

    påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon.

3. For bedrifter som har varelager med alkohol med kort holdbarhet - dokumentere varelager og kostnad ved innkjøp.

4. Regnskapstall for perioden januar-mars for 2020 og 2021. I tillegg kan omsetningstall for påska 2019 og 2021 legges ved for de som ønsker en   

    særskilt  vurdering av denne perioden. 

Grunnlag for utbetalinger:

Formannskapet avgjør søknader. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om ordningen rettes til sektorleder næring og landbruk, Mari Evjen, tel: 909 68 753 e-post: mari.evjen@tydal.kommune.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen