(Du er ikke pålogget) 
 

Skaun kommune - kommunalt næringsfond 2021

Skaun kommune har opprettet et nytt kommunalt næringsfond for 2021. 

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og servicenæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søknader om tilskudd skal skje via portalen Regionforvaltning.no.

Maksimalt søknadsbeløp er 100 000 kroner. Alle søknader om støtte av tap og merkostnader må dokumenteres av søker.

Se for øvrig saksframlegg og vedtak gjort av kommunestyret i møte den 15. april 2021, sak 38/21 (www.skaun.kommune.no).

Total pott er på nesten 1 019 992 kroner. Ordningen opphører 1.11.2021. Siste søknadsfrist settes derfor til 1.10.2021.

Kontaktperson: Økonomisjef Frode Haugskott, tlf 72 86 72 11

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen