(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 2

Opprett ny søknad på støtteordning

Storfjord kommune har fått 250 000 kr i statlige midler til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokalevirksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomhetskostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-,arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Storfjord.

Søknaden må dokumentere tap som følgje av smitteverntiltak og nedstenging.

Søknaden behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som "bagatellmessig støtte" hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en 3-års periode.

Søknadsfrist er 15. mai 2021

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Ved spørsmål ta kontakt med:

Hilde Elofsson

Nærings -og utviklingsrådgiver

Storfjord kommune

Mobil: 400 28 809

E-post: hilde.elofsson@storfjord.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen