(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning – Covid 19 og lokalt næringsliv - Kongsberg kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kongsberg kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets, blitt tildelt 2.590.000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning.

Kongsberg kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

  • Det gis tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
  • Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.
  • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
  • Søknad vurderes også opp mot evt annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger.
  • Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro  i løpet av en 3–års periode. (tilsvarer kr. 2.000.000,- pr 28. april 2021)
  • Tilskuddet utbetales forskuddsvis.
  • Mottaker skal være lokalisert med hovedadresse i Kongsberg kommune.
  • Det kreves kun en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap på bakgrunn av pandemien og nedstengingene i 2020 og 2021.
  • Søknad leveres på vanlig måte gjennom regionalforvaltning.no.

Det er til hensikt at søker ikke skal pålegges urimelig stor byråkratisk belastning i dette. Det er derfor lagt opp til et enkelt søknadsskjema iht departementets bestemmelser.
Søker kan etter tilsagn er utsendt bli påkrevd etterkontroll og revisjonsrapport.

Søknaden sendes inn på regionalforvaltning.no 
Veiledning for innlogging og søknadsutfylling får du på portalen. 

Ved spørsmål kontakt :

Håvard Fossbakken
Kongsberg kommune
havard.fossbakken@kongsberg.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen