(Du er ikke pålogget) 
 

Coronamidler - reiseliv - servicebransjen

Opprett ny søknad på støtteordning

Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet er at midlene skal avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter, som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, som ble iverksatt på nyåret. Aktuelle virksomheter som kan være berettiget støtte:

  • Reiseliv
  • Arrangements og servicenæringer
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet
  • Autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen