(Du er ikke pålogget) 
 

Coronamidler - for bransjer utenom annen ordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Coronamidler – Søknadsfrist 18.mai. Kompensasjonsordning til lokale virksomheter rettet mot bedrifter som har falt utenom annen statlig kompensasjon.

Ordningens skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning

Søknaden skal inneholde: 

- Navn på foretaket

- Organisasjonsnr 

- Omsøkt tilskuddsbeløp

- Kort beskrivelse av økonomisk status for bedriften 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen