(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Flatanger

Opprett ny søknad på støtteordning

Flatanger kommune utlyser midler til virksomheter som er rammet av korona. Spesielt ønsker kommunen å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene er hardt rammet, og oppfordres til å søke. Også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert. Søkere må begrunne dette.

Vi ønsker gjerne at andre virksomheter som er i omstilling eller har nye prosjekter som følge av pandemien tar kontakt direkte med oss.

Denne ordningen er finansiert av KMD over statsbudsjettet. Samlet har Flatanger kr 500 000 til formålet.

Ta kontakt med Kristin Haanshuus, Proneo AS/Flatanger næringsforum: kristin.haanshuus@proneo.no 

Søknadsfrist 1. juni 2021

 

Tildelt beløp kan utbetales umiddelbart etter at tilsagnet er fattet, tilsagnsbrev akseptert av mottaker og utbetalingsanmodning innsendt i søknadsportalen "www.regionalforvalting.no".  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen