(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Andøy kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for Andøy kommune

Andøy kommune er tildelt kr. 635 000,- i ekstraordinære kompensasjonsmidler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet som skal gå til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Kvalifiserte søkere kan sende søknad til Andøy kommune via regionalforvaltning.no.

Den ekstra ordinære støtten skal være en bidragsyter til at kommunen kan avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. 

Nytt i denne tildelingen er at bedrifter nå også kan søke om å få dekt kostnader i forbindelse med tapt varelager som faller under kategorien ferskvare.

Virksomheter som er registrert under følgende næringskoder kan søke disse midlene:

G – 47, Detaljhandel, unntatt med motorvogner og dagligvarehandel

I – 55, Overnattings- og serveringsvirksomhet

I – 56, Serveringsvirksomhet

R – 93, Sports- og fritidsaktiviteter og fornøyelsesetablissementer, unntatt idrettslag

Vedlagt ligger link til forklaring av næringskoder:

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6

Hva må dokumenteres?

-             I hvilken grad virksomheten har vært rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak.

-             Hvilke økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.

-             Dokumentasjon på tapt varelager

-             Komplett regnskap for 2019 og 2020 (Foreløpig regnskap om ikke årsregnskap er avlagt)

-             Om virksomheten har søkt på andre kompensasjonsordninger, og om disse er innvilget eller ikke innvilget.

-             Om virksomheten har mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.

 

Søknadsfrist:

-             27.08.2021

 

Hvem kan jeg spørre om hjelp?

-             Næringskonsulent, Suzanne Pettersen

Telefon: 466 30 224

E-post: suzanne.pettersen@andoy.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen