(Du er ikke pålogget) 
 

Våler kommune - ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Våler kommune er tildelt kr. 250.000,- til covid 19 kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Herunder støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via regionalforvaltning.no

Registrer bedriften som søker og opprett søknad. 

For informasjon om ordningen og spørsmål om søknaden kontakt Våler kommune ved næringssjef Arild Lande, tlf 90133674 arild.lande@vis.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen