(Du er ikke pålogget) 
 

Meløy -kommunal kompensasjonsordning Covid 19, august 2021

MELØY KOMMUNE - KOMPENSASJONSORDNING COVID 2021, august 2021

Meløy kommune har fått tildelt kroner 539.000, - fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i denne 3. runden. 

Målet med tildelingen er avhjelpe virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 1. Ordningen er søknadsbasert for virksomheter med forretningsadresse i Meløy kommune via denne portalen
 2. Søknadsfrist for midlene er satt til17.september 2021
 3. Midlene går til bedrifter med følgende prioritering
  1. Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
  2. Nystartede selskap, 2019 eller yngre
  3. Øvrige
 4. Søknadene behandles samlet, og vedtas av Formannskapet i oktober 2021.
 5. Midlene tildeles etter statsstøtteregelverket for bagatellmessig støtte

 

Vilkår

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Meløy kommune, og som ble/er rammet av strenge smitteverntiltak. Virksomheten må legge fram dokumentasjon på dette. Dokumentasjon legges ved søknaden som vedlegg. Regnskap for 2019 og 2020 legges ved for alle som har dette.

Tildelingen vil gjøres i sammenheng med antall søknader, prioritert fordeling i % er satt til 60 % reiseliv,20% nystartet og 20% øvrig virksomhet.

 

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Dere må derfor gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019,2020 og 2021, og hva som er gitt etter reglene for bagatellmessig støtte.

 

Kontakt Stine Estensen, 93400473, stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen