(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2021 Ørland -- Del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Ørland kommune har mottatt kr 1.080.000 fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet og iht vedtak i Ørland kommunestyre skal midlene, etter søknad, tildeles lokale bedrifter som faller inn under følgende kriteria:

Søkere må drive næring innen et av følgende næringsområder:

  • overnattingsvirksomhet
  • serveringsvirksomhet
  • sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag)
  • detaljhandel (utenom dagligvare)
  • reisebyråer og -arrangører

Søker må derfor vedlegge informasjon som viser at bedriften driver innen et av de ovenstående næringene.

Midlene skal deles ut for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknaden må derfor inneholde årsregnskap for 2019 og 2020 for å dokumentere:

  • Et omsetningsfall fra 2019 til 2020
  • Et 2020 årsresultat på 5% eller lavere 

Tilskuddet beregnes på bakgrunn av antall ansatte som rapportert for 2. og 3. kvartal 2020. Derfor ber vi også om A-melding fra denne perioden. I tillegg må det legges en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører om antall ansatte (uavhengig av stillingsprosent) som mottok lønn i disse to kvartalene.

 

SØKNADSFRIST 26.09.21

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen