(Du er ikke pålogget) 
 

Støtte til stand på ONS 2022

 • Navn for ordning: Støtte til stand på ONS 2022
 • Formål: Støtte til å delta med stand under ONS 2022
 • Hvem kan søke: bedrifter med interessefelt innenfor energi
 • Hvem ikke kan søke: privat personer
 • Hva støtte brukes til: Delfinansiering av stand under ONS 2022
 • Hva ikke kan brukes til: reise, opphold, andre utgifter i forbindelse med ONS
 • Størrelsen til støtte: inntil 25 000 kr per bedrift
 • Resultatmål: Deltakelse under ONS 2022
 • Rapporteringskrav: Medgåtte utgifter til standbygging
 • FK sine vurderingskriteria: Størrelse på stand/bedrift, små bedrifter prioriteres forran store bedrifter dersom det blir flere enn 20 søkere.
 • Søknadsfrist: 31 mars 2022
 • Søker må oppgi at de ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overstiger 200 000 EUR i de siste tre årene. 
 • Hvordan man søker midler: www.regionalforvaltning.no
 • Hvem er saksbehandler: Lina Vassdal

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen