(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsmidler Covid 19

Opprett ny søknad på støtteordning

  • Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen. (Et tap kan måles i form av redusert inntjening i 2020-2021 sammenlignet med tilsvarende perioder i normalår som 2019).
  • Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
  • Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.
  • Tilskuddet skal være en likviditetsstøtte og ikke dekke utviklingsprosjekter.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen