(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal midlertidig støtteordning for bedrifter rammet av Covid19

Kommunal midlertidig støtte-/kompensasjonsordning til bedrifter rammet av Covid19 sykefravær/permisjon

 

Hensikten med støtten/kompensasjonen:

Hensikten er å kunne gi bedriftene i kommunen forutsigbarhet og støtte for å kunne drifte bedriften videre frem til regjeringen kommer med statelige støtte-/kompensasjonsordninger innenfor lønnsstøtteordningen og andre ordninger innenfor arbeidsgiver perioden og omsetningssvikt. Regjeringen har varselet at den jobber med å utarbeide støtteordninger og denne kommunale ordningen er ment å gjelde frem til regjeringen har kommet med statelige støtte/kompensasjonsordninger og vil være et kortsiktig lån fra kommunen til bedrifter.

 

Det er dessverre noen bedrifter i kommunen, som er hardt rammet av Covid19 og har over halvparten av staben ute pga. sykdom Covid19 og det er noen bedrifter har dessverre måttet permittere noen av de ansatte.

 

Dette er et kortsiktig låneordning og er ment til å gjelde frem til regjeringen har kommet med sine statelige støtte-/kompensasjonsordninger. Når det statlige ordningene er på plass. Skal bedrifter som har fått midler fra det kommunale næringsfondet, søke på de statelige ordningene. Hvis de statelige ordningene har tilbake virkende kraft og bedriften får innvilget støtte fra staten, skal bedriften tilbake betale det kortsiktige lånet bedriften har fått fra kommunen. Tilbake betalingen skal skje med en gang de har mottatt midler fra staten og uten at kommunen må sende ut varsel på tilbake betaling i løpet av 10 dager. Ved forsinket tilbake betaling kan kommunen kreve renter etter en rentesats på 3% anno.

 

Hvis ikke bedriften får innvilget søknad, skal avslaget sendes kommunen med en gang.

 

Vilkår for støtten/kompensasjonen

Denne kommunale støtte/kompensasjonsordningen er ment til å gjelde frem til regjeringen har kommet med sine statlige støtte-/kompensasjonsordninger. Når de statlige ordningene er på plass, skal bedrifter som har fått midler fra denne midlertidige støtte-/kompensasjonsordningen søke på de statlige ordningene. Hvis bedriften får innvilget støtte fra staten, skal bedriften tilbakebetale den støtten/kompensasjonen bedriften har fått fra kommunen. Tilbakebetalingen skal skje med en gang de har mottatt midler fra staten og uten at kommunen må sende ut varsel på tilbakebetaling i løpet av 10 dager. Ved forsinket tilbake betaling kan kommunen kreve renter etter en rentesats på 3% anno.


Hvis ikke bedriften får innvilget søknad, skal avslaget på søknaden sendes kommunen. Nore og Uvdal kommune vil med bakgrunn i opplysningene som kommer frem i avslaget, vurdere om hvordan tilbakebetaling skal skje.

Søknad om denne støtten/kompensasjonen sendes via regionalforvaltning.no.

Nødvendig dokumentasjon skal foreligge sammen med søknad for at søknaden skal bli behandlet. Søknadene og dokumentasjon skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Kommunal midlertidig støtte for bedrifter rammet av Covid19.

 

STØTTEORDNINGEN DELES INN I 3 ELEMENTER:


  1. Nore og Uvdal kommune gir med tilbakevirkende kraft fra 15.11.21 mulig støtte til alle bedrifter registrert og adresse i Nore og Uvdal kommune. Det kan gis støtte/kompensasjon når det gjelder arbeidsperioden ved Covid19 sykdomsfravær i bedriften. Det kan søkes om støtte/kompensasjon for inndekning av arbeidsgiver perioden fra dag to av i forbindelse med Covid19 sykdom. Støtten/kompensasjonen gis fra dag to og frem til NAV tar over etter gjeldende regler seks dager. I søknaden om støtte/kompensasjon skal det foreligge enten egenmelding eller sykemelding fra lege. Det må komme frem av dokumentene at sykdom skyldes Covid19. Støtte-/kompensasjonsordningen gjelder frem til regjeringen kommer med andre tiltak og frem til 15.01.2022.


  2. Det kan gis en midlertidig støtte/kompensasjon ved permittering av ansatte i bedrifter som er registret og har adresse i Nore og Uvdal kommune. Støtten/kompensasjonen dekker fra dag to og frem til dag ti da NAV sin ordning trer i kraft. Støtten/kompensasjonen er midlertidig og vil gjelde fra 15.12.2021 og frem til enten nye regler kommer fra regjeringen eller frem til 15.01.2022. Det kan kreves enten en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på at det er sendt inn riktig dokumentasjon og at bedriften har hatt ekstra utgifter i forbindelse med arbeidsgiver perioden.

  3. Det kan gis tilskudd til dokumentert omsetningstap. Det må dokumenteres at tapet har direkte sammenheng med utbruddet av covid19, og omsetningstapet må også dokumenteres i forhold til forventet omsetning i samme periode. Det kan kreves enten en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på at det er sendt inn riktig dokumentasjon.

Ordningen gjelder for alle AS, Enkeltmannsforetak, ANS og DA selskaper, som er registret og har adresse i Nore og Uvdal kommune. Støtte/kompensasjonsordningen er å se på som et kortsiktig lån og skal tilbakebetales kommunen, når regjeringen har kommet med sine støtte/kompensasjonsordninger.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen