(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 resterande midlar

 Den nasjonale kompensasjonsordninga for næringslivet vert forlenga. Midlane skal i hovudsak gå til verksemder som opplever tap og ekstra kostnader.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen