(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter #6

Opprett ny søknad på støtteordning

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING NR. 6.

Kompensasjon for tap tilknyttet kanselering og nedstenging. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget den 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak.  Alta kommune har i denne runde 6 fått tildelt kr. 2.113.000.- av kompensasjonsordningen.

HVEM KAN SØKE.

 • Lokale virksomheter innen bransjene catering, restaurant og bar vil bli prioritert.
 • Virksomheten må ha adresse i Alta kommune og ha egne ansatte.

  Bedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

  HVA KAN DET SØKES OM.

  Dokumentert tapt omsetning på grunn av avbestillinger / kanseleringer eller nedstenging.

  Kommunen ber om at følgende vedlegges søknaden:

 • Beskrivelse og dokumentasjon for tapt omsetning tilknyttet avbestillinger / kanseleringer.
 • Dokumentasjon av tapt omsetning i desember 2021 i forhold til omsetningen i desember 2020.

TILSKUDD.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket.

Tildelingen forutsetter at det oppgis eventuelt hvilken annen offentlig støtte næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019., 2020 og 2021.

Ingen har krav på tilskudd.  Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad sett i forhold til den lokale situasjonen og søkermassen.

VILKÅR.

Alta kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysninger og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

FORVALTNING AV ORDNINGEN.

Næringsavdelingen ivaretar det praktiske rundt utlysning og tildeling av tilskudd.   Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no  under støtteordningen  «Kommunal kompensasjonsordning  #6.) 

Vedtaket er endeling og kan ikke påklages.

Søknadsfrist.

Søknadsfristen er 27.januar 2022, tilskuddene vil utbetales så snart som det er praktisk mulig.

KONTAKT.

Har du spørsmål tilknyttet ordningen, ta kontakt med:

Næringssjef Jørgen Kristoffersen jokr@alta.kommune.no  telefon: 78 45 51 30  mobil: 997 94 344

Rådgiver Dag Arne Johannessen dajo@alta.kommune.no  telefon: 78 45 51 37  mobil: 900 35 712

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen